Filosofie

U besteedt uw tijd, energie en middelen aan het organiseren van een meeting, incentive, congress of event. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw evenement een maximaal en blijvend resultaat heeft?

MaX biedt u een waaier aan activiteiten en formules, die telkens gestoeld zijn op één van de volgende pijlers. Allemaal hebben ze eenzelfde doel: mensen raken, een verandering bij hen op gang brengen en zo een permanente impact hebben die uw doelstelling helpt realiseren.

MaX gelooft dat mensen mensen inspireren. Mensen met een geschiedenis, een verhaal, een passie. Mensen uit allerlei domeinen en van allerlei nationaliteiten.
MaX gaat op zoek naar inspirerende mensen voor uw mensen.

Mensen willen hun eigen keuzes maken. Kunnen kiezen impliceert vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Wie kiest, bepaalt richting. Je eigen keuzes kunnen maken responsabiliseert, waardeert en motiveert.
MaX biedt uw mensen ervaringen die ze zelf kunnen sturen.

Emoties verenigen mensen, veel meer dan cultuur, politiek of religie. Gevoelens zijn universeel. Ze benadrukken gelijkenissen tussen mensen en verbinden hen met elkaar. MaX wil mensen laten beleven, laten voelen, laten ervaren. Als individu en als groep, want hoe meer mensen een gevoel delen, hoe intenser die ervaring wordt.
MaX wil individuen en groepen raken, prikken en prikkelen, beroeren en ontroeren.

Samenwerken met mensen impliceert waardevolle, geloofwaardige en positieve communicatie. Openheid, oprechtheid en eerlijkheid spelen daarbij een cruciale rol.
MaX biedt uw mensen authentieke ervaringen en zet het oprechte imago van uw bedrijf in de verf. Daarnaast garandeert MaX authenticiteit, transparantie en loyaliteit in relaties met klanten.

In een wereld van informatie, targets en deadlines moet alles snel gaan. ‘Onthaasten’ is dan ook een typische nood van deze tijd. We willen de dingen niet zo zeer trager doen, maar wel met meer ingebouwde rustpunten en met meer oog voor kwaliteit. Met als resultaat, meer diepgang en een verhoogd rendement.
MaX biedt uw mensen quality time. Een MaX event geeft hen de kans om stil te staan, om samen met anderen te genieten en zo banden te versterken. Een deugddoende ervaring die hun creativiteit stimuleert en hun productiviteit versterkt.

Humor maakt het leven aangenaam. Humor ontspant, relativeert, verbindt en geneest.
MaX laat u en uw mensen lachen.

Mensen leven niet alleen. En in tijden van internet en massacommunicatie is de wereld onze thuis. Dat betekent dat we niet ongevoelig kunnen blijven voor de noden van mens en milieu. We zijn deel van een geheel en hebben daarin een verantwoordelijkheid te dragen, klein of groot, individueel of als groep.
MaX gaat samen met u op zoek naar een CSR-project dat u en uw mensen willen steunen.
 

MaX steunt Projecten voor Afrika

Projecten voor Afrika is een VZW die wil bijdragen aan de realisatie van de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties inzake ontwikkeling in Afrika. We doen dat via lange en korte termijn projecten die de lokale bevolking in staat te stellen om aan hun eigen welzijn te werken.

Wat ons samenbrengt, is sterker dan wat ons uit uiteendrijft. Onze leeftijd, afkomst of taal spelen daarbij geen rol. Of wij man of vrouw zijn evenmin. Onze godsdienst, huidskleur en zelfs onze positie op de bedrijfsladder zijn van geen tel. Want in de eerste plaats zijn wij allemaal mensen. Met genoeg overeenkomsten om ons achter eenzelfde doel te scharen. En dat is wat MaX doet:  MaX slaagt erin om alle krachten in een bedrijf te bundelen, ook als ze door de dagelijkse gang van zaken uiteengedreven worden.