Care

Mensen leven niet alleen. En in tijden van internet en massacommunicatie is de wereld onze thuis. Dat betekent dat we niet ongevoelig kunnen blijven voor de noden van mens en milieu. We zijn deel van een geheel en hebben daarin een verantwoordelijkheid te dragen, klein of groot, individueel of als groep.
MaX gaat samen met u op zoek naar een CSR-project dat u en uw mensen willen steunen.
 

MaX steunt Projecten voor Afrika

Projecten voor Afrika is een VZW die wil bijdragen aan de realisatie van de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties inzake ontwikkeling in Afrika. We doen dat via lange en korte termijn projecten die de lokale bevolking in staat te stellen om aan hun eigen welzijn te werken.